close

Støtte for finansielle tjenester

Outsource nøkkelfunksjoner til GVP, og få tilgang til globale investorer og oppkjøpere.

Teamet vårt har over 20 års erfaring innen M&A-støttetjenester, og leder eller bistår med markedskartlegging på en rekke transaksjoner globalt.


Når du samarbeider med oss, gir vi teamet ditt mer tid til å fokusere på nye mandater og fullføre direkteavtaler.


Vi dekker over 20 land over hele Europa, Amerika, Asia, Midtøsten og Afrika, og har kunnskap om lokale nettverk og markeder.


Enten ved å finne oppkjøpere eller ved å leverer oppkjøpsmuligheter når klientene dine forespørre dem, er GVP ekspertplassert til å støtte deg.

Regionale Corporate Finance Selskaper
Regnskapsbyråer
Investeringsbanker
Regionale Corporate Finance Selskaper

Corporate Finance Selskaper har en rekke daglige oppgaver som firmaprofiler, informasjonsnotater, økonomiske modeller, forretningsplaner, "cheat sheets", nyhetsoppslag, verdsettelsesøvelser og mer. Hos GVP støtter vi klientene våre ved å bistår med disse oppgaver, slik at de kan fokusere på oppgaver som skaper mer verdi og direkteavtaler.


I tillegg til dette kan teamet vårt også white label og håndtere alle M&A-markedsundersøkelser og investor eller oppkjøper forespørsler. Dette sikrer at våre klienters M&A-prosjekter får maksimal synlighet av de rette investorene, samtidig som de opprettholder en profesjonell og personlig tilnærming.

Regnskapsbyråer

Det er mange regionale firmaer som har et begrenset fokus på corporate finance og ikke har ekspertisen internt eller global rekkevidde til å betjene sine klienter og håndtere oppgaver som firmaprofiler, informasjonsnotater, økonomiske modeller, forretningsplaner, "cheat sheets", og verdivurderingsøvelser.


I tillegg til å administrere disse tjenestene, kan teamet vårt også white label og håndtere alle M&A-markedsundersøkelser og investor eller oppkjøper forespørsler. Dette sikrer at våre klienters M&A-prosjekter får maksimal synlighet av de rette investorene, samtidig som de opprettholder en profesjonell og personlig tilnærming.

Investeringsbanker

Investeringsbanker har mange daglige oppgaver å fokusere på, og et stort antall firmaer søker å begrense antall årsverk og outsource støtte der de kan for oppgaver som firmaprofiler, informasjonsnotater, økonomiske modeller, "cheat sheets" for forretningsplaner, nyhetsoppslag, verdsettelsesøvelser og mer.


I tillegg til dette kan teamet vårt også white label og håndtere alle M&A-markedsundersøkelser og investor eller oppkjøper forespørsler. Dette sikrer at våre klienters M&A-prosjekter får maksimal synlighet av de rette investorene, samtidig som de opprettholder en profesjonell og personlig tilnærming.

Nøkkelfaktorer for prosjektsuksess

Vårt erfarne team tar en prosessdrevet tilnærming til M&A Support Services for å sikre best mulig resultater.

Data
  • Klienter sender oss sine nåværende datasett for hver geografisk lokasjon.
  • GVP-teamet rationalisere, organiserer og oppdaterer dataene, og analyserer tusenvis av poster.
  • Data blir deretter lastet opp til vårt skreddersydde pipeline management system.
  • Når prosjektet er live, kjører analytikerne våre kartlegging mot gjeldende database, forbedrer datakvaliteten og legger til nye oppkjøpsmuligheter mens vi beveger oss gjennom pipelinen.
Lokale team
  • Våre interne regionale landsjefer leder alt direkte kontakt med lokale bedriftseiere.
  • Våre lokale team sikrer at vi kommuniserer profesjonelt og effektivt på alle språk på tvers av respektive kulturer.
Skreddersydd dokumentasjon
  • Vi lager skreddersydde dokumenter for våre klienter.
  • Dette bidrar til å skaper tillit med bedriftseiere fra vårt første kontakt, da intensjonene våre er klare fra første stund.
  • Vi kan sikre at markedet og lokale rådgivere alle er godt klar over hvem klienten vår er, samt deres M&A-kriterier og entusiasme for relevante muligheter.
Nøkkelfaktorer for prosjektsuksess

Vårt erfarne team har en prosessdrevet tilnærming til M&A Support Services for å sikre best mulig resultater.

01
Shortlisted

Etter at vårt kartlegging og markeds team har sendt inn investorlisten, godkjennes Tier 1 og Tier 2 investorer for å bli kontaktet av våre klienter.

02
Kontakt Forsøk

Vi har tatt kontakt med beslutningstakerne. Hvis en kontakt ikke svarer, og vi ikke har et eksisterende forhold, fortsetter vi å prøve alternative metoder for å engasjere seg, for eksempel via e-post, telefon, post, LinkedIn og henvendelse til registrerte regnskapsførere og rådgivere for selskapet.

03
Kontakt oppnådd

Vi har oppnådd kontakt investorene; men vi har ikke hatt en samtale med dem ennå.

04
Klient vurderinger

Investorene er forhåndsscreenet og informasjonen om deres investeringsstrategi og interesse er delt med klienten. NDAer deles og signeres.

05
Informasjon delt

Klienten informerer oss om at de ønsker å gå videre og informasjonsnotater deles med investor.

06
Møte planlagt

Etter at investor har gjennomgått materialet, planlegges et møte og bekreftes av både vår klient og investor. Kontaktinformasjon deles med begge parter i forkant av møtet.

07
1. MØTE GJENNOMFØRT

Det første møtet er fullført, og det tas stilling til om muligheten skal forfølges videre eller ikke. Det er ofte mange ytterligere møter og informasjonsforespørsler før en intensjonsavtale inngåes.

08
IKKE-BINDENDE TILBUD SENDT

Investorer oversender intensjonsavtale til oppkjøpsobjektet, og vår klient håndterer forhandlinger og prosesser fremover, med eventuell tilleggsstøtte de måtte trenger.

Kartlegging

Vi utnytter ulike spesialiserte kartleggingsverktøy for å hente ut større verdi og original innsikt fra store datakilder.

Nettskraping

Våre nettskrapingsverktøy trekker ut store data fra et bestemt program (dvs. nettsteder, sosiale mediekanaler, blogger, handelsorganer osv.), slik at vi raskt kan samle inn og behandle store mengder informasjon.

Crawlers, A.I & Big Data

Vår unike globale database er satt sammen ved hjelp av crawlere og AI, som lar oss matche relevante oppkjøpsmuligheter til våre kunders kriterier som deretter forbedres og gjennomgås av vårt erfarne team.

Sosial screening

Våre sosiale screeningverktøy lar oss vurdere profesjonell nettverksbygging og medieaktivitet på tvers av emner, bransjer, geografi, kjønn, aldre og andre segmenter.

Anbefalt innhold
Bistå klienter med nøkkelleveranser
Vår skreddersydde klientrettet programvare