close

M & A Origination

Sikre stabiliteten til våre klienters M&A pipeline

Vi etablerer relasjoner på en svært profesjonell og gjennomtenkt måte slik at vi sømløst kan introdusere dem til våre klienter, noe som sparer tid i prosessen med å opprette en avtale.


Vi har en profesjonell tilnærming til alt vi gjør og sørger alltid for at vi ivareta omdømmet til våre klienter.


Vår erfaring med M&A hos rådgivende firmaer på toppnivå gir oss en klar forståelse av viktigheten av å overholde tidsfrister og overgå klientens forventninger.

Large Corporates
Private Equity
Venture Capital
Family Offices
Large Corporates

Et M&A-team eller CFO har en rekke daglige oppgaver å fokusere på i forhold til pågående transaksjoner, noe som gir lite tid til å fokusere på forretningsutvikling og origination. Vårt globale team, infrastruktur og programvareløsninger gir en sikker løsning for å administrere og bygge ut våre klienters M&A-pipelines. Dette frigjør din tid til å fokusere på andre oppgaver, og stole på at GVPs regionale team kontake, analyserer og introduserer aksjonærene til de firmane du er interessert i.

Private Equity

Private Equity ledere har en rekke daglige oppgaver å fokusere på i forhold til pågående transaksjoner, noe som gir lite tid til å fokusere på forretningsutvikling og origination. Vårt globale team, infrastruktur og programvareløsninger gir en sikker løsning for å administrere og bygge ut våre klienters M&A-pipelines.


Dette frigjør din tid til å fokusere på andre oppgaver, og stole på at GVPs regionale team kontake, analyserer og introduserer aksjonærene til de firmane du er interessert i.

Venture Capital

Venture Capital ledere har en rekke daglige oppgaver å fokusere på i forhold til pågående transaksjoner, noe som gir lite tid til å fokusere på forretningsutvikling og origination. Vårt globale team, infrastruktur og programvareløsninger gir en sikker løsning for å administrere og bygge ut våre klienters M&A-pipelines.


Dette frigjør din tid til å fokusere på andre oppgaver, og stole på at GVPs regionale team kontake, analyserer og introduserer aksjonærene til de firmane du er interessert i.

Family Offices

Family Office ansatte har en rekke daglige oppgaver å fokusere på i forhold til pågående transaksjoner, noe som gir lite tid til å fokusere på forretningsutvikling og origination. Vårt globale team, infrastruktur og programvareløsninger gir en sikker løsning for å administrere og bygge ut våre klienters M&A-pipelines.


Dette frigjør din tid til å fokusere på andre oppgaver, og stole på at GVPs regionale team kontake, analyserer og introduserer aksjonærene til de firmane du er interessert i.

Nøkkelfaktorer for prosjektsuksess

Vårt erfarne team har en prosessdrevet tilnærming til M&A origination for å sikre best mulig resultater.

Data
  • Klienter deler sine nåværende datasett for hver geografisk plassering
  • GVP-teamet rationalisere, organiserer og oppdaterer dataene, og analyserer tusenvis av poster
  • Data blir deretter lastet opp til vårt skreddersydde Pipeline Management System, Athena
  • Når prosjektet er live, kjører analytikerne våre kartlegging mot gjeldende database, forbedrer datakvaliteten og legger til nye mål mens vi beveger oss gjennom pipelinen.
Lokale team
  • Våre interne regionale opprinnelsesledere leder alt direkte engasjement med lokale aksjonærer
  • Lokale team er til stede for å sikre at vi kommuniserer profesjonelt og effektivt på alle språk på tvers av respektive kulturer
Skreddersydd dokumentasjon
  • Vi lager skreddersydde dokumenter for våre kunder
  • Dette bidrar til å sikre våre klienter oppmerksomhet med bedriftseiere fra vårt første kontakt med de, samtidig som vi pleier forholdet og demonstrerer våre ærlige intensjoner helt fra begynnelsen.
  • Ved siden av dette sikrer vi at markedet og lokale rådgivere alle kjenner til våre klienter og deres M&A-kriterier og entusiasme for relevante muligheter
VÅR M&A ORIGINATION PROSESS

Takket være vår effektive opprinnelsesprosess og grundige metodikk, forblir vi engasjert året rundt med relevante oppkjøpsmuligheter.

01
Shortlisted

Vi har laget en shortlist over nivå 1- og nivå 2-mål som klienter har godkjent at vi kontakter.

02
Kontakt forsøk

Vi har forsøkt å komme i kontakt med aksjonærene, men de har ikke svart. Hvis en kontakt ikke svarer, fortsetter vi å prøve alternative metoder for å nå dem. Dette inkluderer e-post, telefon, post, sosiale medier og kontakt med registrerte regnskapsførere og rådgivere i selskapet.

03
Kontakt nådd

Vi har oppnådd kontakt med bedriften; men vi har ikke hatt en samtale med dem ennå.

04
Klientvurdering

Selskapet er forhåndskontrollert. Etter GVPs møte med aksjonærene deles en profil av selskapet med klienten. Hvis virksomheten fortsatt er en attraktiv mål for oppkjøp, går vi videre til neste trinn.

05
Møte forespurt

Klienten informerer oss om at de ønsker å avtale et møte med selskapet.

06
Møte Avtalt

Møtet er planlagt og bekreftet av både vår klient og selskapet. Kontaktinformasjon deles med begge parter i forkant av møtet.

07
1. MØTE FERDIG

Det første møtet er fullført og klienten bestemmer seg for å forfølge muligheten videre. Det er ofte flere møter før en intensjonsavtale sendes til selskapet.

08
Tilbud Sendt

Det gis et tilbud til selskapet om å kjøpe den opp.

Anbefalt innhold
Omfattende innsikt i globale markeder
Bistå klienter med nøkkelleveranser