close

Nyheter og innsikt Ansvarsfraskrivelse

Eventuelle nyhetsartikler, innsikter, M&A-rapporter eller lignende skriftlig stykker (samlet kalt "Publiserte Artikler") som er lagt ut på nettstedet vårt, er utarbeidet av GVP Limited (GVP) utelukkende for informasjonsformål og er ikke ment å fungere som noen form for markedsinformasjon. Ingen av våre Publiserte Artikler er ment, og de inneholder heller ikke tilstrekkelig informasjon, for å kuune gi en anbefaling angående tilrådelig investering i, eller verdien av, verdipapirer. Disse Publiserte Artikler utgjør ikke en del av, og skal ikke tolkes som, et tilbud om å selge, eller en oppfordring til et tilbud om å kjøpe, eller noen anbefaling angående verdipapirer. Du bør ikke bruke våre Publiserte Artikler når du tar en investeringsbeslutning. Det er viktig å merke seg at enhver investering innebærer risiko, og risikoen for tap. Du bør ikke investere uten å snakke med en uavhengig finansiell rådgiver.Synspunktene i våre publiserte artikler er basert på observasjoner og erfaringer, de er en meningserklæring og ikke en faktaerklæring. I tillegg kan publiserte artikler inneholde visse spådommer eller uttalelser angående fremtiden, det er ingen garanti for at disse uttalelsene eller spådommene vil bli realisert.Eventuelle referanser til tredjeparter i våre publiserte artikler skal ikke betraktes som en anbefaling av slike tredjeparter av GVP, og det betyr heller ikke at tredjeparten tilbyr godkjenning for GVP. Publiserte artikler kan inneholde logoer eller fraser som er registrerte varemerker. Slik bruk er utelukkende for å kunne referere til varemerkeeierne og deres produkter og/eller tjenester. Innholdet i dette materialet er ikke godkjent, sponset eller tilknyttet noen slik varemerkeeier.GVP kan noen ganger referere til data i publiserte artikler basert på tredjepartsinnhold. Når vi gjør det, på tidspunktet for publisering, mener GVP at innholdet er korrekt og nøyaktig. GVP gir imidlertid ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon gitt av tredjeparter og referanser i publiserte artikler. GVP er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler. GVP og dets tilknyttede selskaper skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlige for eventuelle skader, kostnader, utgifter, advokatsalærer eller tap (inkludert tapt inntekt eller tapt fortjeneste og alternativkostnader) i forbindelse med bruk av slikt innhold.