close

Ansvarsfraskrivelse

Transaksjoner beskrevet på denne nettsiden ("www.gvp.partners") er individuelt utvalgt og gir ikke nødvendigvis en refleksjon av vår generelle ytelse. Transaksjonene er kun gitt for informasjonsformål og representerer på ingen måte et tilbud om å selge eller et tilbud om å kjøpe verdipapirer. Du bør søke råd fra en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar investeringer. Alle logoer/navn/varemerker som brukes i forbindelse med en transaksjon er kun ment å gi en beskrivelse av disse transaksjonene. Denne nettsiden, dens innhold og GVP er ikke støttet, sponset eller tilknyttet noen eiere av slike varemerker.Noen transaksjoner som er oppført på nettstedet vårt kan skyldes involvering av en tilknyttet selskap, rådgiver eller konsulent som jobber med GVP, og GVP har ikke nødvendigvis vært direkte involvert. GVP opererer gjennom flere tilknyttede enheter over hele verden.