close

Vilkår for nettstedet

GVP Limited ("GVP", "oss" eller "vi") er et selskap registrert på Isle of Man med firmanummer 019507V.


Innholdet på denne nettsiden er den åndsverket til GVP med mindre annet er oppgitt. Innholdet kan lastes ned eller skrives ut for personlig bruk. Materialer kan kopieres til tredjeparter hvis dette kun er til eget personlig bruk forutsatt at GVP er nevnt.


Ingen del av denne nettsiden kan kopieres, distribueres, lenkes til eller innlemmes i noen annen publikasjon eller tilsvarende dokument eller nettsted for noe formål, kommersielle eller andre formål, uten skriftlig tillatelse fra GVP. Forespørsler om slik tillatelse skal rettes til [email protected]


GVP har generelle forretningsbetingelser som gjelder for tjenestene vi leverer. I tilfelle konflikt mellom våre generelle forretningsbetingelser og innholdet på denne nettsiden, vil de generelle forretningsvilkårene ha forrang.


Det er ingenting på denne nettsiden som kan anses å være en invitasjon til å inngå et forretningsforhold med GVP.


Økonomisk og profesjonell rådgivning


GVP opprettholder informasjonen på denne nettsiden kun for informasjonsformål. Ingenting på nettstedet skal anses å utgjøre økonomisk eller annen profesjonell rådgivning på noen måte. Hvis du velger å bruke en tjeneste som tilbys av oss gjennom denne nettsiden, vil den tjenesten bli levert av oss underlagt vilkårene og betingelsene som gjelder for bruken av den tjenesten.


Verken informasjonen eller noen meninger på nettstedet utgjør et tilbud om å selge eller oppfordring eller tilbud om å kjøpe verdipapirer. Følgelig skal ingen informasjon eller materiale på denne nettsiden anses som en anbefaling om å kjøpe eller selge verdipapirer, eller brukes til det formål å ta eller kommunisere investeringsbeslutninger.


Alle transaksjoner oppført på denne nettsiden er inkludert som representative transaksjoner og reflekterer ikke nødvendigvis den generelle ytelsen.


Nettsidelenker


Vi er ikke ansvarlige for innholdet på noen andre nettsider, inkludert noen nettsider som du kan ha fått tilgang til fra nettstedet. Tilgang til slike nettsteder er på eget ansvar og eget skjønn. Lenker til andre nettsteder innebærer ikke, på vegne av DC Advisory, noen godkjennelse av meningene, ideene, produktene, tjenestene eller informasjonen som tilbys på slike nettsteder eller noen representasjon angående innholdet på slike nettsteder.


Gjeldende lov


Disse vilkårene og betingelsene og din bruk av nettstedet skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i England og Wales, og du underkaster deg den eksklusive jurisdiksjonen til de engelske domstolene.