close

Hỗ trợ dịch vụ tài chính

Chọn dịch vụ thuê ngoài của GVP và tiếp cận các nhà đầu tư và bên mua toàn thế giới.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm hỗ trợ dịch vụ M&A, đảm nhiệm hoặc giám sát việc nghiên cứu và thâm nhập thị trường trên nhiều giao dịch trên toàn cầu của khách hàng.


Chúng tôi hỗ trợ khách hàng giải phóng thời gian để tập trung vào các nhiệm vụ mới và hoàn thành các giao dịch trực tiếp.


Mạng lưới chuyên gia của chúng tôi bao phủ hơn 20 quốc gia trên khắp Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi, có kiến ​​thức chuyên môn về thị trường trong nước và ngoài nước.


Dù bạn đang tìm kiếm thị trường người mua hay cung cấp danh sách đối tượng cho khách hàng của mình, GVP bảo đảm bạn sẽ được hỗ trợ một cách chuyên nghiệp.

Công ty tài chính quốc gia
Công ty kế toán
Ngân hàng
Công ty tài chính quốc gia

Công ty tài chính doanh nghiệp có rất nhiều tài liệu phải cung cấp hàng ngày như hồ sơ công ty, bản ghi nhớ thông tin, mô hình tài chính, kế hoạch kinh doanh, bảng tính, chạy tin tức, bài tập định giá và hơn thế nữa. Tại GVP, chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình bằng cách đảm nhận những mục này để khách hàng có thể tập trung vào quy trình làm việc và giao dịch trực tiếp đem lại giá trị cao.


Bên cạnh đó, đội ngũ của chúng tôi xác định thông tin và xử lý quá trình nghiên cứu thị trường và các phương pháp tiếp cận M&A bên đầu tư hoặc bên mua. Các dự án M&A của khách hàng được các nhà đầu tư phù hợp hiển thị tối đa trong khi chúng tôi duy trì cách tiếp cận chuyên nghiệp.

Công ty kế toán

Có nhiều công ty trong khu vực tập trung hạn chế vào tài chính doanh nghiệp và không có chuyên môn trong nội bộ hoặc phạm vi toàn cầu để phục vụ khách hàng của họ và xử lý các mục như hồ sơ công ty, bản ghi nhớ thông tin, mô hình tài chính, kế hoạch kinh doanh, bảng gian lận, tin tức các bài tập chạy và định giá.


Bên cạnh đó, đội ngũ của chúng tôi xác định thông tin và xử lý quá trình nghiên cứu thị trường và các phương pháp tiếp cận M&A bên đầu tư hoặc bên mua. Các dự án M&A của khách hàng được các nhà đầu tư phù hợp hiển thị tối đa trong khi chúng tôi duy trì cách tiếp cận chuyên nghiệp.

Ngân hàng

Các chủ ngân hàng đầu tư có nhiều công việc giao hàng ngày để tập trung vào và một số lượng lớn các công ty đang tìm cách hạn chế FTE và thuê ngoài hỗ trợ ở những nơi họ có thể cho các mục như hồ sơ công ty, bản ghi nhớ thông tin, mô hình tài chính, bảng kế hoạch kinh doanh, chạy tin tức, bài tập định giá và hơn.


Bên cạnh đó, đội ngũ của chúng tôi xác định thông tin và xử lý quá trình nghiên cứu thị trường và các phương pháp tiếp cận M&A bên đầu tư hoặc bên mua. Các dự án M&A của khách hàng được các nhà đầu tư phù hợp hiển thị tối đa trong khi chúng tôi duy trì cách tiếp cận chuyên nghiệp.

Các động lực chính cho sự thành công của dự án

Đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận theo hướng quy trình đối với Dịch vụ hỗ trợ mua bán và sáp nhập để đảm bảo kết quả tốt nhất có thể.

Dữ liệu
  • Khách hàng gửi cho chúng tôi tập dữ liệu hiện tại của họ cho từng vị trí địa lý.
  • Đội ngũ GVP sắp xếp và làm mới dữ liệu, phân tích hàng nghìn giá trị.
  • Sau đó, dữ liệu được tải lên hệ thống quản lý riêng của chúng tôi.
  • Sau khi dự án hoạt động, các nhà phân tích của chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra nghiên cứu đối với cơ sở dữ liệu hiện tại, nâng cao chất lượng dữ liệu và thêm các mục tiêu mới khi chúng tôi di chuyển qua đường ống.
Dấn ấn địa phương
  • Các nhà quản lý trong nước của chúng tôi đề cao sự hợp tác trực tiếp với các chủ doanh nghiệp địa phương.
  • Chúng tôi đảm bảo sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong ngôn ngữ tương ứng với nền văn hóa của quốc gia đó.
Tài liệu độc quyền
  • Chúng tôi tạo tài liệu riêng cho khách hàng của chúng tôi.
  • Điều này giúp khách hàng của chúng tôi hội đủ điều kiện với chủ doanh nghiệp ngay từ lần tham gia đầu tiên của chúng tôi. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xây dựng một mối quan hệ tin cậy, vì ý định của chúng tôi đã rõ ràng ngay từ đầu.
  • Chúng tôi có thể đảm bảo rằng các cố vấn thị trường và địa phương đều nhận thức rõ về khách hàng của chúng tôi và các tiêu chí M&A của họ và nhiệt tình với các cơ hội liên quan.
Các động lực chính cho sự thành công của dự án

Đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi có cách tiếp cận theo quy trình hỗ trợ mua bán và sáp nhập để đảm bảo kết quả tốt nhất có thể.

01
Danh sách rút gọn

Sau nghiên cứu đệ trình danh sách, Đối tượng Cấp 1 và Cấp 2 đã được Khách hàng chấp thuận

02
Liên hệ

Chúng tôi đã cố gắng liên hệ; tuy nhiên chưa nhận được phản hồi. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ bằng các phương pháp khác như Email, Điện thoại, Thư từ, LinkedIn, hoặc thông qua Kế toán và Cố vấn của đối tượng.

03
Tương tác với đối tượng

Chúng tôi có sự tương tác ban đầu với đối tượng mục tiêu (ví dụ: thông qua phản hồi điện thoại, email, v.v.) tuy nhiên vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ.

04
Đánh giá mục tiêu tiềm năng

Mục tiêu đã được sàng lọc sơ bộ và thông tin của những công ty tiềm năng được chia sẻ đến Khách hàng. Nếu họ vẫn được xem là mục tiêu tiềm năng, chúng tôi sẽ sang bước tiếp theo.

05
Chia sẻ tài liệu

Khách hàng thông báo với chúng tôi rằng họ muốn tiếp tục và các bản ghi nhớ thông tin được chia sẻ với chủ đầu tư.

06
Xác nhận cuộc họp

Cuộc họp được lên lịch và xác nhận bởi Khách hàng và Đối tượng mục tiêu. Thông tin liên hệ được chia sẻ với cả hai bên trước cuộc họp.


07
HOÀN THÀNH CUỘC HỌP ĐẦU TIÊN

Cuộc họp đầu tiên giữa hai bên đã kết thúc, và việc liệu có theo đuổi cơ hội xa hơn hay không sẽ còn chờ quyết định. Thông thường sẽ có thêm nhiều cuộc họp tiếp theo, trước khi Thư ngỏ ý định (LOI) được gửi đi.

08
ĐỀ NGHỊ

Các nhà đầu tư cung cấp một bảng đề nghị (LOI) liên quan tới mục tiêu và tiến hành thương lượng, với bất kỳ sự hỗ trợ nào mà họ cần hay không cần từ GVP.

Nghiên cứu tích hợp Ứng dụng

Chúng tôi tận dụng các công cụ nghiên cứu chuyên môn khác nhau để trích xuất giá trị lớn hơn và thông tin chi tiết ban đầu từ các nguồn dữ liệu lớn.

Rút trích nội dung trang web

Các công cụ rà soát web của chúng tôi trích xuất dữ liệu lớn từ một chương trình cụ thể (tức là các trang web, kênh truyền thông xã hội, blog, cơ quan thương mại, v.v.), cho phép chúng tôi nhanh chóng thu thập và xử lý một lượng lớn thông tin.

Crawlers, A.I & Big Data

Cơ sở dữ liệu toàn cầu duy nhất của chúng tôi được quản lý với việc triển khai trình thu thập thông tin và AI, cho phép chúng tôi khớp các nội dung có liên quan với tiêu chí của khách hàng, sau đó được đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi nâng cao và xem xét.

Sàng lọc xã hội

Các công cụ sàng lọc xã hội của chúng tôi cho phép chúng tôi xem xét mạng lưới chuyên nghiệp và hoạt động truyền thông trên các chủ đề, ngành, khu vực địa lý, giới tính, độ tuổi và các phân khúc khác.

Nội dung
Hỗ trợ khách hàng với giao phẩm chính
Công nghệ dành cho khách hàng