close

Khởi tạo M&A

Đảm bảo quy trình mua bán ổn định

Chúng tôi trao dồi mối quan hệ hữu nghị với đối tượng mục tiêu và bền lâu với khách hàng để xây dựng sự hợp tác chuyên nghiệp và liền mạch, điều này giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình khởi tạo giao dịch.


Chúng tôi phấn đấu hướng đến sự chuyên nghiệp trong dịch vụ và luôn đảm bảo duy trì sự uy tín cao cho khách hàng.


Nhờ kinh nghiệm và kiến thức từ các thương vụ mua bán và sáp nhập tại các công ty tư vấn hàng đầu, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc đáp ứng nguyện vọng và vượt quá mong đợi của khách hàng.

Doanh nghiệp lớn
Doanh nghiệp tư nhân
Đầu tư mạo hiểm
Văn phòng gia đình
Doanh nghiệp lớn

Bộ phận phụ trách M&A hoặc Giám đốc tài chính phải dành rất nhiều thời gian cho những công việc hàng ngày, để lại thách thức thời gian cho những vấn đề liên quan đến phát triển và khởi tạo thương vụ. Với đội ngũ chuyên gia toàn cầu, cơ sở hạ tầng và ứng dụng phần mềm, chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện cho khách hàng giúp quản lý và xây dựng quy trình mua bán và sáp nhập. Chúng tôi giúp giải phóng thời gian để doanh nghiệp có thể tập trung thực hiện chiến lược, hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia trong nước của GVP để tiếp cận, phân tích và giới thiệu các cổ đông về mục tiêu của bạn.

Doanh nghiệp tư nhân

Giám đốc điều hành tư nhân có rất nhiều công việc hàng ngày để quản lý liên quan đến các giao dịch trực tiếp và đầu tư danh mục, để lại thách thức thời gian để tập trung khởi tạo và phát triển thương vụ. Với đội ngũ chuyên gia toàn cầu, cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ, chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện và xây dựng cơ hội đầu tư hoặc mua lại của khách hàng.


Điều này giải phóng thời gian cho khách hàng để tập trung vào việc thực hiện giao dịch, hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia của GVP trong nước để tiếp cận, phân tích và giới thiệu đối tượng mục tiêu về khách hàng.

Đầu tư mạo hiểm

Nhà điều hành quỹ đầu tư có rất nhiều công việc hàng ngày để tập trung bao gồm giao dịch trực tiếp và danh mục đầu tư, để lại thách thức thời gian để tập trung vào việc phát triển thương vụ. Với đội ngũ chuyên gia toàn cầu, cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ, chúng tôi cung cấp giải pháp để quản lý và xây dựng các quy trình đầu tư và / hoặc cơ hội mua lại của khách hàng.


Giải phóng thời gian của khách hàng để tập trung thực hiện thương vụ, đội ngũ GVP trong nước sẽ tiếp cận, phân tích và giới thiệu các cổ đông về tài sản mục tiêu của bạn.

Văn phòng gia đình

Văn phòng gia đình có khối lượng lớn công việc thường trực để tập trung bao gồm giao dịch trực tiếp và danh mục đầu tư, dành thời gian hạn chế để tập trung vào bắt nguồn và phát triển thương vụ. Với đội ngũ chuyên gia toàn cầu, cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ, chúng tôi cung cấp giải pháp giúp văn phòng gia đình quản lý và xây dựng cơ hội đầu tư hoặc mua lại cho khách hàng.


Điều này giải phóng thời gian của bạn để tập trung phát triển thương vụ nhờ đội ngũ trong nước của GVP tiếp cận, phân tích và giới thiệu các cổ đông của tài sản mục tiêu.

Động lực cho dự án thành công

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi có phương pháp tiếp cận theo quy trình để bắt đầu giao dịch M&A và đảm bảo kết quả tốt nhất có thể.

Dữ liệu
  • Khách hàng cung cấp dữ liệu hiện tại của họ cho từng vị trí địa lý
  • GVP sắp xếp và thêm mới dữ liệu, phân tích hàng nghìn bản
  • Sau đó, dữ liệu được tải lên hệ thống quản lý độc quyền của chúng tôi, Athena
  • Khi dự án hoạt động, các chuyên viên của chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng dữ liệu và thêm các mục tiêu mới qua mỗi chặng.
Dấu ấn địa phương
  • Các nhà quản lý trong nước của chúng tôi đề cao sự hợp tác trực tiếp với các cổ đông
  • Đội ngũ địa phương đảm bảo giao tiếp chuyên nghiệp và hiệu quả bằng ngôn ngữ phù hợp với địa phương và nền văn hóa tương ứng
Tài liệu
  • Chúng tôi tạo tài liệu riêng cho khách hàng
  • Tài liệu này giúp khách hàng gây ấn tượng tốt với chủ doanh nghiệp ngay từ lần đầu gặp, đồng thời nuôi dưỡng mối quan hệ và xây dựng sự tin cậy
  • Bên cạnh đó, chúng tôi đảm bảo thị trường và các cố vấn trong địa phương biết về khách hàng và các tiêu chí M&A và nhiệt tình với các cơ hội liên quan
QUY TRÌNH KHỞI TẠO M&A

Nhờ vào quy trình khởi tạo hiệu quả và phương pháp kỹ lưỡng, chúng tôi duy trì mối quan hệ gắn bó quanh năm với các đối tác.

01
Danh sách rút gọn

Chúng tôi tạo danh sách rút gọn các mục tiêu theo tiêu chuẩn Cấp 1 và tiêu chuẩn Cấp 2 mà khách hàng đã chấp thuận cho chúng tôi tiếp cận.

02
Liên hệ

Chúng tôi đã cố gắng liên hệ; tuy nhiên chưa nhận được phản hồi. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ bằng các phương pháp khác như Email, Điện thoại, Thư từ, LinkedIn, hoặc thông qua Kế toán và Cố vấn của đối tượng.

03
Liên hệ thành công

Chúng tôi có sự tương tác ban đầu với đối tượng mục tiêu (ví dụ: thông qua phản hồi điện thoại, email, v.v); tuy nhiên, chúng tôi chưa có cuộc gặp gỡ chính thức với họ.

04
Đánh giá mục tiêu tiềm năng

Mục tiêu đã được sàng lọc sơ bộ và thông tin của những công ty tiềm năng được chia sẻ đến Khách hàng. Nếu họ vẫn được xem là mục tiêu tiềm năng, chúng tôi sẽ sang bước tiếp theo.

05
Đề xuất cuộc họp

Khách hàng thông báo với GVP rằng họ muốn sắp xếp một cuộc họp giữa hai bên.

06
Xác nhận cuộc họp

Cuộc họp được lên lịch và xác nhận bởi Khách hàng và Đối tượng mục tiêu. Thông tin liên hệ được chia sẻ với cả hai bên trước cuộc họp.

07
HOÀN THÀNH CUỘC HỌP ĐẦU TIÊN

Cuộc họp đầu tiên giữa hai bên đã kết thúc, và việc liệu có theo đuổi cơ hội xa hơn hay không sẽ còn chờ quyết định. Thông thường sẽ có thêm nhiều cuộc họp tiếp theo, trước khi Thư ngỏ ý định (LOI) được gửi đi.

08
Đề nghị

Thư đề nghị được gửi đến cho công ty mục tiêu.

Nội dung
Cái nhìn toàn diện về thị trường toàn cầu
Hỗ trợ khách hàng đạt kết quả