close

Syarat Laman Web

GVP Limited ("GVP", "us" atau "we") ialah sebuah syarikat yang berdaftar di Isle of Man dengan nombor syarikat 019507V.


Kandungan laman web ini adalah harta intelek GVP melainkan dinyatakan sebaliknya. Kandungan boleh dimuat turun ke cakera storan atau dicetak untuk kegunaan peribadi anda sendiri. Bahan boleh disalin kepada pihak ketiga jika ini semata-mata untuk kegunaan peribadi mereka dengan syarat GVP diiktiraf.


Tiada bahagian laman web ini boleh disalin, diedarkan, dipautkan atau digabungkan ke dalam mana-mana penerbitan lain atau dokumen atau tapak web yang setara untuk sebarang tujuan, komersial atau sebaliknya, tanpa kebenaran bertulis daripada GVP. Permintaan untuk kebenaran sedemikian hendaklah dialamatkan kepada [email protected]


GVP mempunyai syarat am perniagaan yang terpakai pada perkhidmatan yang kami sediakan. Sekiranya berlaku sebarang konflik antara syarat am perniagaan kami dan kandungan laman web ini, syarat am perniagaan akan diguna pakai.


Tiada apa-apa dalam tapak web ini yang boleh dianggap sebagai jemputan untuk menjalin hubungan perniagaan dengan GVP.


Nasihat Kewangan & Profesional


GVP mengekalkan maklumat di laman web ini untuk tujuan maklumat sahaja. Tiada apa-apa dalam laman web ini boleh dianggap sebagai nasihat kewangan atau nasihat profesional lain dalam apa jua cara. Jika anda memilih untuk menggunakan mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami melalui laman web ini, perkhidmatan tersebut akan disediakan oleh kami tertakluk kepada terma dan syarat yang terpakai untuk penggunaan perkhidmatan tersebut.


Maklumat mahupun pendapat yang terkandung di dalam laman web ini bukanlah satu tawaran untuk menjual atau meminta atau menawarkan untuk membeli sebarang sekuriti. Sehubungan itu, tiada maklumat atau bahan di laman web ini boleh dianggap sebagai cadangan untuk membeli atau menjual mana-mana sekuriti atau boleh dipercayai untuk tujuan membuat atau menyampaikan keputusan pelaburan.


Sebarang urus niaga yang disenaraikan di laman web ini disertakan sebagai urus niaga yang mewakili dan tidak semestinya mencerminkan prestasi keseluruhan.


Pautan Laman Web


Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan mana-mana laman web lain, termasuk mana-mana laman web yang anda mungkin telah mendapat akses daripada laman web tersebut. Akses kepada tapak web sedemikian adalah atas risiko dan budi bicara anda sendiri. Pautan ke mana-mana Tapak lain tidak membayangkan, bagi pihak DC Advisory, sebarang pengesahan pendapat, idea, produk, perkhidmatan atau maklumat yang ditawarkan di tapak web tersebut atau sebarang representasi mengenai kandungan laman web tersebut.


Undang-undang yang Mentadbir


Terma dan syarat ini serta penggunaan laman web anda akan ditadbir dan ditafsir mengikut undang-undang England dan Wales, dan anda menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Inggeris.