close

Giới thiệu

Chúng tôi tạo ảnh hưởng cho khách hàng

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ mua bán & sáp nhập (M&A) toàn cầu, tập trung kiến tạo giá trị cho khách hàng.


Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi có chuyên môn đa dạng trên nhiều thị trường và lĩnh vực khác nhau.


Chúng tôi tập trung chăm chút từng chi tiết và hướng đến kết quả vượt qua sự mong đợi của khách hàng.

Sứ mệnh

Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra sự khác biệt ảnh hưởng đối với khách hàng, đội ngũ, và thị trường.

Nguyên tắc của chúng tôi

Chúng tôi hoạt động dựa trên cam kết của mình trên năm giá trị và những giá trị này tạo nên các yếu tố thiết yếu tạo nên bản sắc riêng cho chúng tôi. Mỗi ngày, chúng tôi thực hiện các cam kết này bằng tinh thần gắn kết trong nhóm và với khách hàng của mình.

Đa dạng
Đổi mới
Tôn trọng & Tin cậy
Tinh thần doanh nghiệp
Cộng tác
01
Đa dạng

GVP hỗ trợ và khuyến khích sự đa dạng trong doanh nghiệp.


Chúng tôi nhận thấy rằng sự khác biệt của chúng tôi có thể được biến thành điểm mạnh và được sử dụng để tạo ra giá trị đáng kinh ngạc.


Chúng giúp chúng tôi nắm bắt nhiều quan điểm và làm phong phú trải nghiệm con người của chúng tôi, cũng như cải thiện cách chúng tôi hỗ trợ việc mở rộng địa lý của mình và cách chúng tôi thích ứng với văn hóa địa phương.

02
Đổi mới

Đổi mới là trọng tâm của GVP và tác động đến mọi khía cạnh của công ty, bao gồm công nghệ, dịch vụ khách hàng và sự phát triển toàn cầu.

03
Tôn trọng & Tin cậy

Sự tôn trọng và tin tưởng là nền tảng để chúng tôi xây dựng các mối quan hệ công việc và cá nhân của mình.

04
Tinh thần doanh nghiệp

Khuyến khích sáng kiến ​​và trao quyền cho các cá nhân là hai yếu tố trong đặc điểm sáng lập của GVP.

05
Cộng tác

Cộng tác tăng cường hiệu suất công ty và cho phép chúng tôi duy trì động lực phát triển liên tục. Trí tuệ tập thể là động lực then chốt thúc đẩy sự tiến bộ của chúng ta.

Nội dung
Tận dụng mạng lưới toàn cầu và kiến ​​thức chuyên môn của chúng tôi
Gặp gỡ đội ngũ tài năng của chúng tôi