close

Athena

Phần mềm quản lý quy trình CRM và M&A dành cho khách hàng được phát triển nội bộ

Tại Global Venture Partners, chúng tôi chú trọng đầu tư vào công nghệ từ các công cụ quản lý dữ liệu nội bộ đến phần mềm Athena dành cho khách hàng của chúng tôi. Điều này đảm bảo rằng chúng tôi luôn có chuyên môn và dịch vụ tốt nhất.

Dữ liệu chi tiết
Bảo mật thông tin
Cảnh báo qua email tích hợp
Giải pháp
Cập nhật
Thời gian
Dữ liệu chi tiết

Hồ sơ được tạo cho từng đối tượng đủ điều kiện, cung cấp thông tin chính như doanh thu ước tính, tài sản ròng, nhân viên và nhiều thông tin khác.

Bảo mật thông tin

Bằng cách sử dụng các biện pháp tiêu chuẩn trong ngành như xác thực hai chiều, bảo vệ cao và cảnh báo thời gian thực, chúng tôi đảm bảo tính an toàn cho tài khoản của khách hàng và không bị hạn chế truy cập.

Cảnh báo qua email tích hợp

Chúng tôi hiểu khách hàng của mình bận rộn với thời gian. Đó là lý do Athena cung cấp thông báo qua email về cập nhật mới.

Giải pháp

Xoay quanh khách hàng làm trọng tâm, người dùng có thể dễ dàng truy cập một hoặc nhiều dự án. Điều này có nghĩa nhân viên được chỉ định có thể có cái nhìn đầy đủ về các dự án đang thực hiện trong khi các nhân viên khác chỉ có thể tiếp cận các dự án riêng lẻ có liên quan đến họ.

Cập nhật

Trang tổng quan cung cấp những dữ liệu quan trọng ở định dạng dễ đọc. Tại đây, bạn có thể nhanh chóng đánh giá tiến độ của một dự án chỉ bằng một nút bấm.

Thời gian

Mỗi nội dung đều có nhật ký hoạt động được đánh dấu thời gian để bạn có thể thấy chính xác tiến trình chúng tôi đang tương tác và tiến triển với các giao dịch tiềm năng.

The GVP team worked many late nights and was always in contact outside of typical office hours. Their work was done with the highest attention to detail. I would have no hesitation in recommending their services.

Dr Paul Magro, Managing Director, RiskCap International

Bảng điều khiển và cổng thông tin tương tác cho phép khách hàng xem tiến trình của chúng tôi trong thời gian thực.

Khách hàng có thể xem thông tin thương mại và tài chính về các đối tượng hoặc eb6n mua mà chúng tôi đang tiếp cận hoặc sàng lọc.

Khả năng xem chi tiết cụ thể các đối tượng mục tiêu và đưa ra các quyết định chiến lược xung quanh các đối tượng ưu tiên và các lĩnh vực trọng tâm trong các cuộc họp hội đồng quản trị.

Thông tin chi tiết về từng đối tượng GVP đang sàng lọc và tiếp cận. Từ các ngành dọc hoạt động chính, đến tài chính và cổ phần. Bất chấp các ghi chú thời gian thực từ các tương tác của chúng tôi với các mục tiêu.

Nội dung
Hỗ trợ quy trình M&A
Cái nhìn toàn diện về thị trường toàn cầu