close

Dịch vụ hỗ trợ M&A

Chịu trách nhiệm về những dự án mang tính giá trị cao cho khách hàng.

Chuyên môn của chúng tôi bao gồm soạn thảo văn bản tài liệu cho khách hàng và phân tích cho các cố vấn M&A, các doanh nghiệp lớn và các nhà đầu tư. Chuyên viên của chúng tôi đã từng hợp tác và có kinh nghiệm tại các công ty mua bán và sáp nhập hàng đầu.

Doanh nghiệp lớn
Doanh nghiệp tư nhân
Đầu tư mạo hiểm
Văn phòng gia đình
Ngân hàng & Cố vấn Đầu tư
Công ty Kế toán
Doanh nghiệp lớn

Bộ phận phát triển doanh nghiệp trong công ty có rất nhiều việc được giao hàng ngày. Giám đốc điều hành thường phải theo dõi các việc thuộc hạng 'mức độ ưu tiên thấp' vì đó vẫn là yếu tố cần thiết để báo cáo cho các ủy ban đầu tư hoặc Hội đồng quản trị.


Tại GVP, chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình bằng cách đảm nhiệm và giải quyết những mục này để họ có thể tập trung vào quy trình làm việc có giá trị cao hơn và giao dịch trực tiếp.

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân có rất nhiều công việc hàng ngày phải phân phối. Các giám đốc điều hành phải theo dõi các việc thuộc hạng mục 'mức độ ưu tiên thấp' cần thiết để báo cáo nội bộ cho các ủy ban đầu tư hoặc Hội đồng quản trị.


Tại GVP, chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình bằng đảm nhận và giải quyết những mục này để khách hàng có thể tập trung vào quy trình làm việc có tính quan trọng cao hơn và giao dịch trực tiếp.

Đầu tư mạo hiểm

Các nhóm đầu tư mạo hiểm có rất nhiều công việc giao hàng ngày. Các giám đốc điều hành phải theo dõi các việc thuộc hạng mục 'mức độ ưu tiên thấp' cần thiết để báo cáo nội bộ cho các ủy ban đầu tư hoặc Hội đồng quản trị.


Tại GVP, chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình bằng cách đảm nhận và giải quyết những mục này để họ có thể tập trung vào quy trình làm việc có giá trị cao hơn và giao dịch trực tiếp.

Văn phòng gia đình

Các văn phòng gia đình có rất nhiều công việc được giao hàng ngày. Các giám đốc điều hành phải theo dõi các việc thuộc hạng mục 'mức độ ưu tiên thấp' cần thiết để báo cáo nội bộ cho các ủy ban đầu tư hoặc Hội đồng quản trị.


Tại GVP, chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình bằng cách đảm nhận và giải quyết những mục này để họ có thể tập trung vào quy trình làm việc có giá trị cao hơn và giao dịch trực tiếp.

Ngân hàng & Cố vấn Đầu tư

Các ngân hàng đầu tư và cố vấn có rất nhiều tài liệu giao hàng ngày, bao gồm các mục như hồ sơ công ty, bản ghi nhớ thông tin, kế hoạch kinh doanh, mô hình tài chính, bảng tính, tin tức, bài tập định giá và hơn thế nữa.


Tại GVP, chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình bằng cách đảm nhận và giải quyết những mục này để khách hàng có thể tập trung vào quy trình làm việc có giá trị cao hơn và giao dịch trực tiếp.

Công ty Kế toán

Các công ty kế toán có rất nhiều công việc giao hàng ngày, nhưng nhiều công ty khu vực tập trung hạn chế vào tài chính doanh nghiệp không có chuyên môn trong nội bộ hoặc phạm vi toàn cầu để phục vụ khách hàng của họ và quản lý các công việc được giao như; hồ sơ công ty, bản ghi nhớ thông tin, mô hình tài chính, kế hoạch kinh doanh, bảng tính, chạy tin tức, định giá và hơn thế nữa.


GVP hỗ trợ khách hàng bằng cách giải quyết những việc này để họ có thể tập trung vào quy trình làm việc có giá trị cao hơn và giao dịch trực tiếp, đồng thời mang lại cho họ khả năng tiếp cận toàn cầu theo mục tiêu của họ.

Tài liệu M&A

Chúng tôi có kinh nghiệm chuyên môn trong việc soạn thảo tài liệu và đánh giá phân tích hướng tới khách hàng cho các cố vấn M&A, các công ty lớn và các nhà đầu tư. Đội ngũ của chúng tôi có bề dày kinh nghiệm tạo tài liệu này tại các công ty mua bán và sáp nhập hàng đầu.


Các tài liệu này bao gồm:

  • Bản ghi nhớ thông tin
  • Bản kế hoạch kinh doanh
  • Tài liệu quảng cáo
  • Tài liệu nghiên cứu
  • Dữ liệu chi tiết
  • Onepage
  • M&A và Thương mại
  • Bản Exit

The GVP team is highly committed and provide us with an in-depth understand of the European Fashion E-commerce market.

Jan Cartman, CEO, Want That Trend

The GVP team worked many late nights and was always in contact outside of typical office hours. Their work was done with the highest attention to detail. I would have no hesitation in recommending their services.

Dr Paul Magro, Managing Director, RiskCap International

The GVP team is highly committed and worked tirelessly to very tight deadlines when assisting our company. They were a pleasure to work with and always maintained very high standards and attention to detail in their work

Gunnar Detlie, CEO, AKJ Group
Hỗ trợ trên toàn giá trị

Dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ toàn diện. Xem chi tiết từng mục.

Thường trực / định kỳ
Ad-hoc
Hỗ trợ trên toàn chuỗi giá trị
Nội dung
Ứng dụng công nghệ
Có kinh nghiệm hỗ trợ dịch vụ mua bán và sáp nhập