close

Personvernerklæring

GVP Limited er lokalisert på 36 Hope Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1AR


Selskapets registreringsnr. 019507V


Isle of Man Information Commissioner Registrering: TBC


Vår personvernrepresentant kan kontaktes på e-post på: [email protected]
Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker og lagrer personlig informasjon om deg under og etter ditt forretningsforhold med oss, i samsvar med Data Protection Act 2018 (DPA 2018) og EUs generelle databeskyttelsesforordning (EU GDPR).


GVP Limited er en behandlingsansvarlig. Dette betyr at vi er ansvarlige for å bestemme hvordan vi oppbevarer og bruker og lagrer personopplysninger om deg. Vi er pålagt i henhold til DPA 2018 / EU GDPR å varsle deg om informasjonen i denne personvernerklæringen.


Vi kan oppdatere denne kunngjøringen når som helst. Hvis det er relevant (og mulig), vil vi varsle deg.


Det er viktig at du leser denne merknaden, sammen med eventuelle andre personvernerklæringer vi kan gi ved spesifikke anledninger når vi samler inn eller behandler personopplysninger om deg, slik at du er klar over hvordan og hvorfor vi bruker personopplysningene dine.
PRINSIPPER FOR DATABESKYTTELSE


Vi vil overholde alle relevante databeskyttelseslover (inkludert DPA 2018 / EU GDPR). Dette krever at personopplysningene vi har om deg må være:


 • Brukt lovlig, rettferdig og på en gjennomsiktig måte.
 • Innsamlet kun for gyldige formål som vi tydelig har forklart til deg og ikke brukt på noen måte som er uforenlig med disse formålene.
 • Relevant for formålene vi har fortalt deg om og begrenset kun til disse formålene.
 • Nøyaktig og holdt oppdatert.
 • Oppbevares bare så lenge det er nødvendig for formålene vi har fortalt deg om.
 • Oppbevares trygt.
 • Vi er ansvarlige som behandlingsansvarlig for prinsippene og individuelle rettigheter med hensyn til behandlingen vi foretar.INFORMASJON VI INNSAMLER OG HAR OM DEGPersonopplysninger, eller personlig informasjon, betyr all informasjon om en person som denne personen kan identifiseres fra, enten direkte eller indirekte. Det inkluderer ikke data der en person ikke kan identifiseres (anonyme data).


Vi samler inn personopplysninger på tvers av virksomheten.


For våre kunder er dette begrenset til fullt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, skattenummer


For våre leverandører og forretningsforbindelser er dette begrenset til fullt navn, stillingstittel og e-postadresse.


Personopplysninger samles inn gjennom registreringer til vår kundeportal på vår nettside (https://www.gvp.partners/) – dette er begrenset til navn og e-postadresse. Nettstedet vårt inneholder også lenker til tredjeparts nettsteder – du bør ta deg tid til å lese personvernerklæringen for disse.


Disse personopplysningene deles med eksterne organisasjoner som støtter vår forretningsdrift. Disse organisasjonene inkluderer:


 • Google Workspace-plattformer (inkludert Gmail)
 • Profesjonelle rådgivere
 • Regulatorer og myndigheter knyttet til vår bransjeHVORDAN VI VIL BRUKE INFORMASJON OM DEG


Som behandlingsansvarlig:


Vi trenger alle kategoriene av personopplysninger beskrevet ovenfor for å drive vår forretningsdrift. Noen av behandlingsgrunnene vil overlappe hverandre og det kan være flere grunner som rettferdiggjør vår bruk av dine personopplysninger.


Hvis du er en kunde eller leverandør, må vi behandle dataene dine i tråd med våre juridiske forpliktelser. I noen tilfeller kan vi bruke din personlige informasjon til å forfølge våre egne eller tredjeparters legitime interesser, forutsatt at dine interesser og grunnleggende rettigheter ikke overstyrer disse interessene.


Situasjonene der vi behandler personopplysningene dine er oppført nedenfor.


 • Administrasjon av en kontrakt vi har inngått med deg for å levere våre produkter og tjenester til deg.
 • Virksomhetsstyring og planlegging, inkludert regnskap og revisjon. I disse tilfellene vil vi dele dine personopplysninger med våre regnskapsførere og tilhørende rapporteringsplattformer.
 • Planlegging for oppstart eller avslutning av kontraktsforholdet vårt.
 • Håndtering av juridiske tvister som involverer deg, eller eventuelle tvister som kan oppstå under kontrakten vi har med deg eller måten vi leverer produktene og tjenestene våre til deg på.RETTIGHETER TIL TILGANG, RETNING, SLETTING OG BEGRENSNING


Det er viktig at personopplysningene vi har om deg er nøyaktige og oppdaterte. Hold oss ​​informert hvis din personlige informasjon endres under ditt samarbeid med oss.Dine rettigheter: • Forespørsel om tilgang til informasjon som registrerte – dette lar deg motta en kopi av personopplysningene vi har om deg. For å iverksette denne forespørselen, vennligst send en e-post til personvernombudet vårt: [email protected]
 • Vi krever en passende form for identifikasjon, og under normale omstendigheter vil vi levere dette til deg innen én kalendermåned etter forespørselen din og etter at identifikasjon er mottatt.
 • Det skal vanligvis ikke betales gebyr; Vi kan imidlertid kreve et passende gebyr hvis forespørselen anses å være overdreven eller gjentakende.
 • Be om korrigering – dette gjør at du kan få ufullstendig eller unøyaktig informasjon vi har om deg rettet.
 • Be om sletting – dette lar deg slette eller fjerne personlig informasjon når det ikke er noen god grunn for oss til å fortsette å behandle den.
 • Innvending mot behandling – under visse omstendigheter har du rett til å be om at vi suspenderer behandlingen av dataene dine. Ta kontakt med oss ​​dersom du trenger mer informasjon om dette.
 • Be om overføring – du har rett til å be om overføring av dine personopplysninger til en tredjepart. Ta kontakt med oss ​​dersom du trenger mer informasjon om dette.
 • Rett til å trekke tilbake samtykke – der vi er avhengige av samtykke for å behandle dataene dine, har du rett til å trekke tilbake dette når som helst, uten å oppgi grunn. For å trekke tilbake ditt samtykke, vennligst kontakt personvernombudet. Når vi har mottatt dem, vil vi ikke behandle dataene dine av de grunnene du har godtatt, med mindre vi har et annet juridisk grunnlag for å gjøre det.
 • Rett til å klage – du har rett til å klage når som helst til Isle of Man Information Commissioner angående databeskyttelsesspørsmål – https://www.inforights.imOVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER


Personopplysninger lagres på Google Workspace-plattformene våre. Tilgang til personopplysninger om dette er tillatelsesbasert og lagret i EU, er derfor omfattet av eksisterende tilstrekkelighetsavtale.


Vi forbeholder oss retten til å oppdatere denne personvernerklæringen når som helst. Hvis du har spørsmål om det, vennligst kontakt oss på [email protected]
Sist oppdatert: april 2022.